Produkter

Alamycin Prolongatum Vet., 200mg/ml

Oxytetracyclin injektionsvæske, suspension 200mg/ml

Alamycin Prolongatum Vet., 300mg/ml

Oxytetracyclin injektionsvæske, suspension 300mg/ml

Alamycin Vet 100mg/ml

Oxytetracyclin injektionsvæske 100mg/ml

Animedazonspray, kutanspray, suspension

Chlortetracyclinhydrochlorid 3,210g/beholder, kutanspray

Attane

Isofluran 1000mg/g

Betamox Vet

Amoxicillin injektionsvæske 150mg/ml

Busol

Buserelinacetat injektonsvæske 0,004mg/ml

Calciject 30+3 Vet

Calcium/magnesium injektionsvæske, opløsning

Calciject 40 Vet

Calcium injektionsvæske, opløsning

Calciject PMD

Calcium/glucose/magnesium injektionsvæske, opløsning

Cartrophen

Pentosan natriumpolysulfat injektionsvæske 100mg/ml

Ceftiocyl 50mg/ml

Ceftiofur suspension til injektion 50mg/ml

Cepedex

Dexmedetomidinhydrochlorid 0,5 mg/ml, injektionsvæske opløsning (Bemærk: SPC se side 10, idet kun 0,5mg/ml er markedsført)

Cepesedan Vet

Detomidinhydroclorid injektionsvæske 10mg/ml

Cepetor

Medetomidinhydroclorid injektionsvæske 1mg/ml

Colicol

Colistinsulfat 1000mg/g, granulat til anvendelse i drikkevand.

Colicol

Colistinsulfat 240mg/ml

Danilon Equidos

Suxibuzon granulat til hest

Dinalgen 15 %

Ketoprofen injektionsvæske 150mg/ml

1 2 3 4 5